دوخت حصیری با ملیله

دوخت حصیری، یکی از کاربردی ترین دوخت برای استفاده از ملیله  در سوزن دوزی های ایرانی می باشد. جهت اجرای این دوخت می توانید از یک رنگ ملیله یا دو رنگ ملیله با رنگهای متناسب، هماهنگ یا متضاد انتخاب نمایید. غیر از انتخاب رنگ ملیله ها ، به نوع ملیله ، یعنی ساده یا پیچ بودن آن نیز باید توجه نمود تا ملیله ها یک اندازه و مرتب باشند . یک اندازه بودن و مرتب بودن ملیله ها هنگام دوخت، به زیبایی و هماهنگی طرح؛ جلوه بیشتری می بخشد.

قبل از شروع می توانید دور تا دور طرح در قسمتی که باید دوخت حصیری اجرا شود، از دوخت خطی یا تکنیک ریسه کشیدن استفاده نمایید تا دور طرح کاملا مشخص شود . سپس ملیله ها را ۴ تا ۴تا به صورت افقی و عمودی در قسمت مشخص شده بدوزید . پس از دوخت اولین ردیف، در ردیف دوم باید توجه نمایید تا ملیله های افقی روی ملیله های عمودی قرار گیرد.

تصاویر زیر نمونه ای از دوخت حصیری با ملیله را روی یک گلدان نشان می دهد که توسط خانم سوده دوست فرهی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت حصیری با ملیله در پولک و منجوق دوزی

دوخت حصیری با ملیله

دگمه دوزی

دگمه ها گاه بسیار زیبا هستند و  وسوسه انگیز برای دوختن و حتی گاه خاطره ای را در ذهن تداعی می نمایند. خاطره ای که حس زیبای حضور لحظه هایی ماندگار را بخواهی در میان تار و پود پارچه ها به یادگار بدوزید و درست مثل تکه پارچه ها در کنارهم بنشانید و نگاره هایی تازه بیافرینید و از دیدن دوباره و چند باره آن لذت ببرید. خاطره ای که برای ماندگار شدن و دوختن آن می توانید دگمه های قدیمی تر را نیز، از میان لباسهای کهنه و یا بدون استفاده جدا نمایید و استفاده کنید.

دگمه در بسیاری از موارد، جهت تزیین و بستن قسمت هایی از لباس در خیاطی و تولید انواع محصول کاربرد دارد. ولی لازم است بدانید که دوخت دگمه در سوزن دوزی نیز بدون کاربرد نیست و کاربردهایی متفاوت دارد. از جمله کاربردهای مهم دوخت دگمه، همراهی دوخت دگمه ها در کنار تکه دوزی و چهل تکه دوزی می باشد که می توان فضای حتی بسیار وسیعی را با کمک دگمه ها تزیین نمود.

در تصاویر زیر نمونه ای از کاربرد دوخت دگمه همراه با تکه دوزی را می بینید که توسط خانم  عاطفه ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عاطفه ذبیحی از دگمه ها برای تزیین چهل تکه دوزی جاجورابی و به عنوان برگهای درخت استفاده نموده است که کاربردی زیبا می باشد.

دگمه دوزی-عاطفه ذبیحی

دگمه دوزی همراه با تکه دوزی-عاطفه ذبیحی