دوخت درخت با سرمه

دوختن درخت و پرکردن تنه درخت به طور کلی به شیوه های گوناگون قابل اجرا می باشد. از میان شیوه های متعدد موجود برای سوزندوزی تنه دوخت، دوخت آجرچین و دوخت حصیری نیز انتخاب های مناسبی برای اجرای سوزن دوزی می باشند. به این ترتیب که ابتدا خطوط بیرونی طرح را به کمک سرمه ساده و با استفاده از دوخت خطی؛ می دوزیم و سپس دوخت آجر چین یا دوخت حصیری فشرده را در کنار این خط دوخته شده ، به صورت مورب و با جهت اجرای دوخت  ها به سمت زمین، تکنیک دوخت آجر چین یا حصیری فشرده را ؛ اجرا می کنیم. سرمه مورد استفاده برای پر کردن تنه درخت می تواند سرمه تراش و یا سرمه طرح فرانسه و یا ادغامی از این دو نوع سرمه باشد تا حالت سایه روشن بیابد.

دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی

 نکته مهم و قابل توجه در دوخت تنه درخت با سرمه، رعایت جهت های دوخت در تنه و شاخه های بزرگ و کوچک می باشد.

دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی

از میان دو روش گفته شده ، در صورتیکه بخواهیم تنه درخت برجسته شود؛ دوخت آجر چین مناسب تر می باشد. در این بخش نمونه زیبایی از دوخت یک درخت را با سرمه دوزی می بینید که توسط خانم فاطمه آل ابراهیمی در کنار تابلوی مرصع دوزی شده طرح طاوس؛ دوخته شده است. همانطور که در تصاویر نیز می بینید، خانم فاطمه آل ابراهیمی ابتدا دور تادور خطوط اصلی درخت را با سرمه ساده و تکنیک خطی دوخته و برای پرکردن تنه درخت شیوه آجرچین به صورت برجسته را مورد استفاده قرار داده است.

دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی دوخت آجر چین، دوخت درخت با سرمه، فاطمه آل ابراهیمی

دوخت آجرچین با سرمه

جهت اجرای دوخت آجرچین با سرمه، از بلندترین بخش طرح  و متناسب با جهت گیری آن؛ دوخت را شروع می کنیم . در ابتدا قطعه سرمه ای به طول ۸ الی ۱۰ میلیمتر بریده و از لبه کناری طرح ، در بخش و مسیر انتخاب شده روی قرار می دهیم و می دوزیم. سپس با فاصله یک سوزن قطعه سرمه دیگری را قرار داده و دوخت را ادامه می دهیم. بعد از دوخت ردیف اول و در ردیف های بعدی باید دقت نمایید تا هر قطعه سرمه در میان حد فاصل میان دو قطعه قبل قرار گیرد. قسمت های کناری باقیمانده نیز به وسیله قطعات کوچک تر پر می شود.

نمونه آموزشی دوخت آجر چین را در این قسمت می بینید که توسط خانم سلیله احمد پور بر روی پارچه ترمه و در آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

دوخت آجرچین با سرمه- سلیله احمدپور