سایه دوزی

سـایـه دوزی یکی از دوخت هـای بسیار زیبا و کاربــردی در سوزن دوزی می باشد.  این دوخت اغـلب مترادف با سـایــه روشن دوزی بکار می رود در حالیکه تفاوت بسیار زیادی از نظر نوع کاربرد سوزن دوزی، جنس پارچه، جنس رنگ، کلفتی و نازکی نخ و همینطور رنگ نخ ها، در این دو نوع دوخت؛ دیده می شود.

سایه روشن دوزی- سوزندوزی شب افروز

سایه دوزی بر روی پارچه های نازک مانند ژرژت، وال، حریر و… قابل اجرا ست. نوع دوخت نیز، شاه ماهی بسته می باشد كه روي پارچه ارگانزا و از پشت پارچه، سوزن دوزی اجرا می شود. بطوريكه از روي پارچـه فقط سايه نخ ديده مــي شود. نخي كه براي اين دوخت بكار ميرود، دمسه يك لا ميباشد.

سایه دوزی- سوزن دوزی شب افروز

کاربــرد سوزن دوزی اجرا شده با ایـن نوع دوخت، نیز جالب می باشد. به صورت مستقل روی لباسهای ظریف، تور عروس، انواع رومیزی مانند عسلی، رانر و … .. به کار می رود و هـم به صورت همراه روی ظروف میوه، چای، شیرینی و… در مهمانی ها یی که در فضاهای باز، اجــرا میشود؛ نــه تنها برای زیباتر نمودن فضا بلکه برای حفاظت از گرد و غبار و حشرات نیز می تواند بسیار کاربردی باشد.

سایه دوزی- سوزن دوزی شب افروز

نمونه آموزشی دوخت سایه دوزی را در اینجا می بینید که تــوسط خانم فاطمه رمضانی از آمــوزشگاه شب افروز؛ سوزن دوزی شده است.

سایه دوزی- سوزن دوزی شب افروز

تکه دوزی مرصع روی لباس

تکه دوزی مرصع روی لباس یکی از مهم ترین کاربردهای دوخت تکه دوزی مرصع، در سوزن دوزی می باشد. کمی پیش تر در مورد تکه دوزی، تکه دوزی مرصع و جواهر دوزی صحبت شد و کاربرد هایی از این دوخت در سوزن دوزی مطرح گردید. شاید این تصور بوجود آمده باشد که مناسب ترین کاربرد برای این نوع دوخت، کاربرد آن در تابلو می باشد. ولی به واقع چنین نیست و این دوخت در همه جا و بر روی هر نوع تولیدی از سوزن دوزی، بخصوص لباس؛ می تواند بکار رود.

نمونه ای از دوخت تکه دوزی مرصع را بر روی یک لباس در اینجا می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است.

تکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروز تکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروزتکه دوزی مرصع روی لباس- سوزندوزی شب افروز