تابلوی سرمه با طرح دو جقه – ۶

مرور بخش پایانی از تابلوی سرمه دوزی با طرح دو جقه را بر روی پارچه ترمه قدیمی، به صورت کامل ؛ در تصویر زیر می بینیدخانم فاطمه آل ابراهیمی، پس از کامل نمودن دوخت گلها، برگ و خود جقه با اضافه نمودن پارچه ساتن، هماهنگ با رنگ ترمه، به صورت نواری؛ اندازه تابلو را از هر سمت اضافه تر نموده است.

 آنگاه با انتخاب طرحی به صورت حاشیه ای، روی قسمت اضافه شده با ساتن؛ دوختی حاشیه ای  و زیبا، پیرامون تابلو اجرا نموده است. حاشیه ای که علاوه بر حفظ سنتی بودن طرح و قدیمی بودن پارچه؛ کل دو جقه را از انزوا در آورده و آن دو جقه را روبروی هم، به صورت معنای واحد؛ در مرکز دید قرار داده استمعنای واحدی که ویژگی بارز این  تابلو نیز، می باشد.

جهت دیدن تصاویر بیشتری از این تابلوی زیبای سرمه دوزی، روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سرمه دوزی با طرح دو جقه- فاطمه آل ابراهیمی

گلدوزی روی پیراهن

به طور کلی گلدوزی مکان مصرف خاصی ندارد و روی هر چیزی زیباست. بسته به نوع مصرف و سلیقه افراد، رنگ ها و طرح ها متنوع و قابلیت استفاده می یابند.

 در بسیاری موارد طرح ها و حتی تنوع تکنیک های دوختی به هنگام گلدوزی و دیگر سوزندوزی ها، فاکتورهای متفاوتی را شامل می شوند. این تنوع در تکنیک های دوختی در مواردی خاص به پر یا خالی بودن طرح بر می گردد. پر یا خالی بودن هر طرحی بخصوص گل ها در بازار کار سوزندوزی، فقط و فقط  تابعی از دستمزد  و به اصطلاح کم کار بودن و پر کار بودن سوزن دوزی؛ نمی باشد . زیرا گاهی، به عمد خالی نگهداشتن بخش هایی از طرح به هنگام دوخت، خود باعث افزایش جلوه و زیبایی در سوزن دوزی می شود  و به کمک این تکنیک می توانیم بخش های وسیع تری از پارچه و لباس را به چشم انداز سوزن دوزی شده ؛ بدل نماییم.

در تصاویر زیر گلهای آفتابگردان را با ساقه هایی بلند و کوتاه می بینید که توسط خانم آسیه رمضان نتاج، بر روی یک پیراهن، با نخ دمسه در رنگ های لیمویی، زرد، زرد طلایی، نارنجی، قهوه ای و چند رنگ سبز؛ سوزن دوزی شده است. لبه گلبرگ ها به شیوه کوتاه و بلند دوخته شده و گل ها به صورت نیمه کاره و بدون سایه روشن دوزی رها شده است.

گلدوزی پیراهن- آسیه رمضان نتاج

ساقه ها ساقه دوزی شده و برگ ها نیز به همان شیوه گلبرگ ها، پس از اجرای دوخت کوتاه و بلند درلبه و ساقه دوزی در وسط برگ ها، نیمه کاره و بدون سایه روشن دوزی؛ رها شده است.

برای دیدن تصاویر بیشتری از این گلدوزی روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  رنگ های زرد و سبز، روی زمینه مشکی به راستی می درخشد! زیباست. اینطور نیست؟

گلدوزی پیراهن- آسیه رمضان نتاج